קובץ מפרשים -בבא קמא

מחיר באתר:125.00

בשבח והודיה לה יתברך , שמחים אנו להגיש ללמודי התורה את קובץ המפרשים ” פאר מקדושים  ” על מסכת בבא קמא .

כל המפרשים ,ראשונים ואחרונים , מובאים כאן בסדר חדש , ובהגהה מדוייקת ומדוקדקת .

רשימת הפרשנים  :

רמב”ן   , תוספות רי”ד  , הר”י מגאש  , רשב”א  , חידושי המאירי , רבנו פרץ , תולדות תלמידי ר”ת ור”א  [ מכתב יד ].  רבנו יונתן מלוניל  , אור זרוע ,  שיטה מקובצת , מגני שלמה ,  ר עיקיבא  איגר  , חתם סופר  , צל”ח , ספר הפלאה,  חיד”א  , בית מאיר , אור שמח ,נחלת דוד  , תורת חיים  , אפיקי ים , גליונות הש”ס ,  כוס ישועות ,  חידושי הרי”ם ,  רבי שמעון שקואפ , קול שמחה  .