עם ישראל – פסקאות מכתבי הרב קוק

מחיר באתר:45.00

Description

בספר זה מובאות פסקאות שלוקטו מכתבי הרב אברהם יצחק קוק זצ”ל ועוסקות בנושא עם ישראל ובכלל זה” ייחדו, כשרונו,

לאומיותו,יחסיו לתורה ולארץ,יחסי הגומלין בינו לשאר העמים וההתנהלות על בימת ההסטוריה עד גאולתו.לפסקאות מצורף

ביאור מקיף. מתוך הספר עולה תמונה רחבה אודות מהותו של עם ישראל ,שמעמיקה את ההבנתו של הקורא ומחזקת את תודעתו

הלאומית.