מתוך הסנה

Sale!

מחיר באתר:50.00 עכשיו במבצע:45.00

מדברי ההקדמה:

זכינו ובימי החתימה של ספרי ” מתוך הסנה” יצא לאור ספרו היקר של הרב בלייכר שליט”א למהלך הפרשיות ” על פרשת

שמות וארא ,בהוצאת מעמק חברון . ספר זה הוא “בית אב ” לרעיונות והמהלכים המרכזיים המובאים בספרי.

בספר “למהלך הפרשיות ” המהלכים הרעיוניים מוסברים ביתר הרחבה ואילו ספרי מראה כיצד הם

נלמדים בעומק פשוטו של מקרא ,פסוק אחר פסוק . שני הספרים משלים זה את זה וראוי שיילמדו במקביל.