מילון הראי”ה- ערכים ומונחים בכתבי הרב ראי”ה קוק זצק”ל

Sale!

מחיר באתר:175.00 עכשיו במבצע:165.00

מילון הראיה המברר ערכים ומונחים בכתבי הראיה זצק”ל . בספר 976 עמודים .
מדברי ההקדמה : ” מאחר שהתכלית שהיוותה את הקו המנחה בעבודה הייתה לאפשר למעיין לשנות את האוריינטציה שלו בעולם הרוחני
בעזרת ברור -מושגי של מונחים אמונים , והכלי שנבחר למטרה זו היה ברור המדעי והעריכה של הגדרות הרב ,העבודה מתרכזת ,בעריכת מונחים שהוגדרו ע”י הרב ,אך במקום שהכלי לא נמצא ,כלומר במקום שלא נמצאה ההגדרה המדויקת בלשונו של הרב למונח,
ומ”מ הייתה אפשרות לסמן למעיין כוון בהבנה מחודשת בנושא באמצעות הסברה או שימוש מיוחד של הרב בערך השופך אור על אופן הבנתו אותו,הועדפה האפשרות לרומם את הבנת המעיין על פני החומרה מדעית של “ההגדרה הטהורה “, על כן בצד ההגדרה החמורה ,כלומר ,הגדרה שעמוד בכל מקום שם יובא הערך ,יש והובאה הסברה ,או היגד מהותי בעניינו או במסגרתו הכללית ,שעל ידם ישנה אפשרות למעיין לחרוג מן הסברות הבנאליות שבעולם הרוחני ולרומם את הבנתו לנקודת הבטה אמונית גבוהה. “

Out of stock