מאמרי הראיה

Sale!

מחיר באתר:52.00 עכשיו במבצע:45.00

במהדורה זו תוקנו טעויות דפוס ושיבושים שנפלו במהדורה הקודמת ונוספו מאמרים אחדים .המדור “פרקים מעין איה ” הושמט ,והוחלף בלקט מאמרים חדשים : שני מכתבים וארבעה מאמרים במדור “השלמות ” [ ע”מ 207-226 ]