לנתיבות התורה הגואלת -הדרכות יסודיות לבניי האישיות ולדרך לימוד תורתנו הקדושה

Sale!

מחיר באתר:17.00 עכשיו במבצע:15.00

חוברת זו הינה עריכה מחדש של פרקי תלמוד תורה , שבספר “מתוך התורה הגואלת”. בתוספת מרובה של ציון מקורות בגוף השיעורים , וכן הרחבות הערות וציונים שבתחתית העמוד . כמו כן נוספו שיעורים רבים הן בגוףהחיבור והן מתוך פרקי אבות, ובהם עוד הדרכות רבות ונפלאות וחשובות מאוד , והן חלק בלתי נפרד מכל הפרקים הקודמים . ..

 

צורף לכאן המאמר “בפתח השמועה ” למען יוכל הלומד , להתרשם מעט מדמות דיוקן קודשו של מורנו רבינו הענייו והצנוע , שהסתיר מעניי הכל , את גאונתו האמיתית בכל חלקי תורתנו הקדושה , ובמיוחד את קדושו וחסידותו האמיתית , כפי שמבארת “מסילת ישרים ” לרבנו משה חיים לוצאטו זצק”ל.