לאמונת עתנו -ה

מחיר באתר:55.00

זכור ברית יצחק

שיעורים בביאור הראי”ה קוק זצ”ל לפרשת העקדה. בירור משמעותה של הדבקות השלמה בד’ המגיעה עד כדי מסירות נפש, כפי שהוטבעה בעם ישראל לדורותיו על ידי אברהם אבינו.