טוב ראי על יהושע שופטים

Sale!

מחיר באתר:50.00 עכשיו במבצע:30.00

מדברי ההקדמה של טוב ראי על יהושע שופטים:

לא פרשנות מילולית רציפה ועוקבת יש כאן, כי אם לקט של ביאורי וסוגיות יסוד ,שמתבארים על פי הפסוקים .

מובאים כאן זה בצד זה דברי אמונה רמים בצד בירורי הלכה נוקבים ,המיישבים ומתממים את יסודות ההלכה המקובלים למעשה ,

עם צידוק וביאור מעשהם של ישראל ומנהיגיהם.

רבות מן המובאות הם ביאורי הראיה על דברי חז”ל שבש”ס ןבמדרשים . מתעמקת בזה ההבנה כי לימוד נביאים וכתובים

מוכרח שיהיה מגובה ועמוק מבטם של ככמי ישראל ,ואיתם ועל ידם גדולי מפרשי הנ”ך לדורתיהם.