ואבדיל אתכם מן העמים -מלכוד הערבוביה

Sale!

מחיר באתר:35.00 עכשיו במבצע:30.00

ואבדיל אתכם מן העמים – מלכוד הערבוביה .

קדושה וצינעות במדינה ,בצבא ומוסדות הלאומיים.

מתורת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ורבנו הרצי”ה זצ”ל