גור אריה- מנוקד- חמישה כרכים

Sale!

מחיר באתר:289.00 עכשיו במבצע:230.00

מדורת המהר”ל השלם

גור אריה- דף לדוגמא

גור אריה- דף לדוגמא

Description

מהדורה זו של המהר”ל כולה עברה עריכה ותיקוני דפוס במשך כ-6 שנים.

ישבו צוות מכון האבות – בראשם הרב יהודה רגעיליץ שלי”טא ראש מכון אורתייא שכבר חידש

הרב ספרים על התורה ועל מפרשי הש”ס .

בסדרה זו גור אריה המנוקד מופיע טקס החומש עם אונקלוס ורש”י .

וגם פירשו של המהר”ל על גור אריה .

כמה מילים מההקדמה

” אם כי לא נדע באיזה עת וזמן כתב המהר”ל את ספרין,אבל השכלנו כי ספרו הראשון שהופיע בדפוס הוא ספרו

הגדול “גור אריה ” שהוא באור ופרושו לרשי על התורה – שכבר שנות דור ועד ימנו היה ויהיה מיסודי הלימוד

והעסק התורני בכלל ישראל “