אורות האמונה -מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

Sale!

מחיר באתר:65.00 עכשיו במבצע:30.00

 

במהדורה זו חלו שיבושי דפוס .. באותיות – לכן מחירה הוא כזה

מדברי ההקדמה:

ברובם המכריע של כתבי רבינו הקדוש זצ”ל , וגם הפרקים הכלולים במערכה “אורות האמונה ” נכתבו בלי חבור בצורה של אמרות גדולות , הזרועים פה ושם בתוך קובצי כתי”ק.

ליקוטם מתוך שמונה קבצים , וסדורם במאמרים לפי הנושאים המיוחדים של כל אחד , היה לעיני רבינו זצ”ל.  אולם סידורם הסופי של קשרי המאמרים והמשך פרקי כל מאמר לחוד , כמו גם קביעת השמות , נערכו על דעת המלקט והערוך, בהתייעצות עם יורשיו ותלמידיו המובהקים .

הרב משה גרוביץ ז”ל היה לעזר רב , ועבד בצמוד עם הרב הנזיר על עריכת אורות הקודש .  תוך כדי עבודות עם הרב הנזיר , נולד הספר הזה.. כך השרב הנזיר נתן את הערותיו על מבנה הספר וחלוקת הפיסקאות .