חזון איש – על בבא קמא

מחיר באתר:55.00

ספר חזון איש  על מסכת בבא קמא  – ביורים חידושים והערות  שנלקטו ונאספםו מספרי החזון איש  עם הוספות מכת”י .

הוצאה חדשה ומתוקנת שנת השמיטה תשס”ח .