הגדה של פסח קול יעקוב -הגדת האר”י

מחיר באתר:56.00

מופיע עתה לשמחת לב מבקשי ה “חלק ההגדה של פסח” שזו שניו”ת מדברי סופרים להוציא אור תעלומה במהדורא חדשה עם כמה מעלות טובות,ואמם כן שלפי סדר הסידור היה לנו להו”ל מקודם את חלקי הסידור הבאים אחר תפילת שחרית ..אמרנו דבר בעיתו מה טוב לקראת חג המצות להופיע בחלק זו של ההגדה של פסח.