תורת העולה לרמ”א ב כרכים

מחיר באתר:110.00

יום בשורה הוא יום בו מופיע לאור בסיעת דשמיא ,הספר הקדוש והנפלא “תורת העולה , מכבוד מורנו רבי משה איסרליש – הרמ”א  זכותו יגן עלנו,אב בית דין דקה”ק קראקא בו ענייני הכונות הפנימיות הרמוזות בבנין בית המקדש וכליו והכהנים ובגדהים ,ועבודת הקורבנות והמסתעף ,ואגב נתבארו בו הרבה פסוקים ומאמרי חז”ל, מש”ס ומדרשים ומדברי הזהר ובמדרשים שונים ,אשר לא ניתן היה חלהבנים בשל עומס השגיאות והחסרות שנפלו מדבריהם במהלך ההדפסות כולם ,עד למהדורה מדודקת זו.

מהדורה ראשונה של ספר זה הודפסה בעיר פרג בחיי המחבר בשנת ש”ל ,כ שש שנים לאחר שרבנו הרמ”א סים לכתוב ולחבר ספר. מלאכת ההדפסה הסתימה בימי חנוכה.

המהדורה הנוכחית אשר מגשת לפני הקורא היא מהדורה חמישית ,אולם היא מהדורה ראשונה מסוגה שיוצאת לאור בניקוד ופיסוק מלא, בהשלמת ופתיחת מאות רבות של מילים וראשי תבות ,ותיקון אלפי טעיות קלות וקשות שנפלו במהדורות שקדמו לה, בפרט בקטעים בהם מביא רבנו מהמורה נבוכים להרמב”ם,הרלב”ג ,ועוד.