תורת המלאכות – על ל”ט מלאכות שבת- חלק ח

מחיר באתר:50.00

תורת המלאכות על ל”ט מלאכות שבת, מבאר בהרחבה על כל פרטי ודיני ל”ט מלאכות שבת ותולדותיהן. מלוקט ביד רחבה מדברי הפוסקים.
מסודר וערוך בלשון צחה וסגנון קל השוה לכל נפש ובסדר המקל על הבנת הדברים מיסודם.
חלק ח- מלאכות ל-לא
הממחק והמחתך.