תורת הלוי -שיעורים והערות על מסכת בבא קמא

מחיר באתר:45.00

תוכן הענינים :

סימן א- בעניין יסוד חיוב ממון המזיק

סימן ב- בעניין אין עונשין ממון מן הדין

סימן ג- בספק אי תולדותיהן כיוצא בהן

סימן ד- בענין אבל במחוברת אימא כולה מודעת היא .

סימן ה- בעניין מועד לאדם הוי מועד לבהמה

סימן  ו -בגדר מזיק הישן

סימן ז- בפטור אישה  ששברה את כלים .