שערי אורה -לרבינו יוסף גיקיטליה [ מקדמוני המקובלים]

מחיר באתר:64.00

כפי שהוכח לעיל הר”י גיקיטליא חי בתחילת האלף הנוכחי. עובדה זו היא בעלת חשיבות רבה להבנת מהות החיבור , ולהבנת מעלתו וחשיבותו של החיבור בקרב ספרי תורת הקבלה.שהרי ידוע ומפורסם שזמן גילוי הזוהר גם הוא היה בתחילת האלף , וא”כ נמצא שספר  שערי אורה  הוא אחד החיבורים הראשוניים בקבלה, שנכתבו בזמן גילוי הזוהר , העוסק כולו כחטיבה אחת בתורת הספירות החל מספירת המלכות עד ספירת הכתר.

וא”כ חשיבות הספר ניכרת גם המלצת רבינו הג”ח מוולוזין הבואת בספר “אורחות חיים ” אות ס.

הספר עוסק בשמות הקודש שמופיעים בתנ”ך ..  ולפי סוג שם של קב”ה  המפויע בפסוק  ניתן להבין את פשט הפסוק, והתוכן העמוק יותר שבפסוק…

רש”י הקודש השתמש בצורת ביאור הפסוקים הזו במס פעמים בודדות . בהם מתחלף שם אדנות לשם י ק ו ק.

לדוג בסיפור יציאת מצרים .. ש