שיעורים בנפש החיים- חלק א, פרקים א-ט

Sale!

מחיר באתר:20.00 עכשיו במבצע:15.00

Description

חוברת ראשונה בסדרה 128 עמוד מדברי הקדמה של הרב דוד גאמי שליט”א

..לא עלה בדעתי לכתוב פירוש על הספר הקדוש והנורא הזה . ספר נפש החיים עולה עד רום שמיא ופורש בפנינו עולם רוחני מסועף עד לפרטי פרטים , ותוך כך יורד עד תחתיות ארץ ובונה סדרי עבודת ה מעשיים ,ומי אנוכי שאכתוב עליו פירוש או ביאור.
אף על פי כן,ראינו צורך להוציא את הדברים שלפנכם ,בגדר הערות בעלמא,וזאת משני סיבות :
א.פעמים רבות שהמציאות הרוחנית מצטיירת בעני הלומד ספר זה ,כמציאות “טכנית”ועבודת ה של האדם עלולה להצטייר כמין לחיצת כפתור,חלילה,תפיסה שאינה מניחה את הדעת .על כן חשבנו לנכון לצרף לדברי רבנו מדברי הראי”ה זצ”ל,שבמקומות רבים בכתביו מרחיב ומבאר את היסודות המצויים בספרנו.
דבריו של רבנו מתומצתים ומדויקים בבחינת “מעט המכיל את המרובה ,אף על פי כן ,רבנו בחכמתו וענוותנותו ,כותב בשפה פשוטה ושווה לכל נפש .על כן ,בנקל יכול הלומד לקרוא את הדברים ללא התבוננות והעמקה הראויים. ניסינו בהערותינו לעורר את הלומדים במקומות הדורשים עיון והתבוננות ,ויהיו רצון שהיו הדברים לתועלת ,ושיצלנו ה מטעות מהריסה לעלות למקום שאינו מקומנו.וזאת למודעי,הערות אלו אינן שלי ,אלא הן פרי עמל משותף.בראשונה בלימוד בחברותא עם הרב שמריהו הופמן שליט”א ,רם בישיבת מצפה רמון ,ואחר כך בתוספת בירור עם החברים בישיבתנו הקדושה הר המור,ומכולם יחד רווחא שמעתא.