שיחות הרציה על ספר שמות

Sale!

מחיר באתר:75.00 עכשיו במבצע:50.00

עקרי שיטתו האמונית של רבנו הגדול זצ”ל – הרי הם מרוכזים בשיחותיו של דבר ה המגיע אלינו מידי שבוע .

אין ענינן של שיחות לו פרטים של פרשנות ,אלה התרגלות להפגש עם דבר ה במרום כלליותו,

המגיע אלנו מרבנו של עולם , אשר מלכותו מלכות כל עולמים וממשלתו בכל דור ודור , המתגלה בשנות דור ודור.

עריכת תאורות אלה הישנים חדשים המאירים על ציון ,איננה אלא גישוש מה על פי ההבנה הדלה של העורך,

מתוך רעדה על האחריות הנוראה הזאת ,על ידי אחיזה באימה ויראה בשיפולי גלימת רבינו .

מדברי הרב אבינר היח”ו שערך שיחות אלו