שולחן שלמה נידה ויחוד

שולחן שלמה נידה וטבילה ,קונטרס היחוד

מחבר: נלקט נערך ע"י שמחה בונם בן הרב יוסף לייזרזון

מחיר באתר:₪50

אסופת פסקי דינים מתורתו של גאון הדור ותפארתו ,אביר הרועים  שר התורה ועמוד ההוראה ,רבן ומאורן של ישראל מרן רבינו שלמה זלמן אויערבך זצוקללה”ה.

מלוקטים מכתיבתו בספרים ,ומתשובותיו כת”י ומקורות נאמנים .  סביביו . רוחב השולחן – דברים שהרחיב מרן זלל”ה בנותן טעם ברר היטב ולעיתים באנו בתוספת בינה בשיפולי אדרתו.

נוכח השולחן -ציונים לדעת הפוסקים ומהם בעלי תריסין וביאורים בתמצית מגדולי ההוראה בנידונים המובאים ,לתוסםת אורה .

בירכתיים -מדור עיונים ובירורים משובצים לפי סדר השו”ע ונושאי כליו .

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “שולחן שלמה נידה וטבילה ,קונטרס היחוד”