שבט הלוי מועדים -פורים

שבט הלוי מועדים -פורים

מחבר: מכון מעיינות הלוי

מחיר באתר:₪65

מדברי ההקדמה :

“עיקרו של ספר הוא חלק הדרשות -אוצר בלום של חמישים ושש דרושים , חלק מכתב יד מעת אשר רוח ה החל לפעם בו -עודנו בעיר מוולדתו , ובהיותו אברך צעיר לימים בפרפבוג-תרצ”ז, ומזמן ששימש את הרבים דומ”ץ בבי”ד דהעדה הרדית ירושלים -תש”ב ,תש”ג . ואחריהם מרשימות תלמידיו . ומשנת תשכ”ח ואילך נעתקו ברוב יגיעה משיעוריו המוקלטים. 

 בראש הספר הצבנו חלק ההלכה -אין לקב”ה בעולמו אלא ד אמות של הלכה יקרה -קיבוץ וליקוט מתורתו של מרן רבינו זצק”ל . משו”ת שבט הלוי ,חידושי הש”ס , חידושי כתב יד ועוד , גם עשרות הוראות הלכה והנהגות למעשה מכתבי תלמידים -כולם נקבצו בספר זה . קריאת ארבע פרשיות -דיני חודש אדר[ בשנה מעוברת] מחיית עמלק וקריאת פרשת זכור -כתיבת וקריאת המגילה וכל הדינים -מתנות לאביונים מצות הזמנים -משתה ושמחה ביום הפורים ועוד..

גם צירפנו את מאמר מצוות היום ליקוט בתר ליקוט במצוות אלו הימים -דברים ערבים ונכוחים ומתוקים.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “שבט הלוי מועדים -פורים”