רמבם פרנקל קטן -מהדורה חדשה

רמבם פרנקל קטן -מהדורה חדשה 15 כרכים

מחבר: הוצאת שבתאי פרנקל

מחיר באתר:₪1,150

“משנה תורה ” הוא היד החזקה לרבנו משה ב”ר מיימון ז”ל סודר ונדפס מחדש , מוגה ושלם , עפ”י כתבי יד עתיקים ומוסכמים שהוגהו מכתב ידו של הרמב”ם, ועפ”י הדפוסים הישנים, וע”פ מה שהובא לשון רבינו בספרי ראשונים ,תוקנו הטעויות ושיבושי הנוסחאות והושלמו ההשמטות . השגות הראב”ד בשלמותן ע”פי שבע כתבי יד וספרי ראשונים , הושלמו החסרות ותוקנו השיבושים , צויינה ההלכה ולשון הרמב”ם שעליו מוסבת ההשגות.
הגהות מימוניות לרבי מאיר הכהן הוגהו ותוקנו השיבושים ע”פי שלושה כת”י בתוספת מראי מקומות וכן תוקנו הציונים ברמב”ם ובסוף הספר הדפסנו את נוסח
הגהות מימוניות שברמב”ם דפוס קושטנטינא.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “רמבם פרנקל קטן -מהדורה חדשה 15 כרכים”