קמה אלומתי

קמה אלומתי -עיון בפרשת וישב

מחבר: נורית גאל דור- ע"פ שיטתו העיונית של הרב משה בלייכר שליט"א

מחיר קטלוגי: 75 ש"ח

מחיר באתר:₪50

מה היה שורש המחלוקת בין האחים ?

מדוע עשה יעקוב ליוסף כותנות פסים שהבליטה את מעמדו ?

מדוע גילו האחים אכזריות כלפי יוסף ומדוע שיקרו לאביהם ?

כיצד קשורה פרשת יהודה ותמר למכירת יוסף .?

כיצד ייתכן שיהודה נשא בת איש כנעני ?

מודע ראתה תמר לנכון לישב  כזונה ב”פתח עינים ” ?

כיצד הצליח יוסף לעמוד בניסיון הקשה של אשת פוטיפר ?

הספר  “:קמה אלומתי ” מבאר את המציאות המורכבת של המתח והשנאה שהתגלו בין הבנים במשפחת יעקוב במסע לימוד מרתק ומבעד למשברים ולתמורות מתגלה יוסף במלוא שיעור קומתו האצלי.  בד בבד נחשפת גם כוונתם הטהורה והאידאלית של האחים שעמדה ביסוד המחלוקת הקשה.

מתוך הלימוד מתברר גם פשר ריבוי המחלוקת בסוף ספר בראשית והקשר בנינהם.  החל מחלום יעקוב בפרשת ויצא ,דרך חלומותיו של יוסף וחלומותיהם של שר המשקים ושר האופים וכלה בחלומות פרעה בפרשת מקץ.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “קמה אלומתי -עיון בפרשת וישב”