קיצור שולחן ערוך -לבת ישראל – עם פסקיו של הרב עובדיה