קובץ שיעורים א,ב

מחיר באתר:85.00

קובץ שיעורים חלק א: על מסכתות . פסחים, ביצה, כתובות , קידושין, הבבא קמא ובבא בתרא.

חלק ב:ביאורים והערות בענינים שונים. כולל קונטרס דברי סופרים.