קובץ מפרשים קידושין- השלם והמפואר

מחיר באתר:150.00

קובץ מפרשים קידושין

קובץ מפרשים קידושין

אוצר קובץ מפרשים , החדש והשלם והמפואר – על מסכת קידושין  פרק האישה נקנית [ עד דף מא ]  בו נאספו מספרי גדולי רבותינו הראשונים והאחרונים והם :

חידושי הרמב”ן  , עצמות יוסף , לחם אבירים  , חידושי מהרי”ט , קיקיון דיונה , אליה רבה , פני יהושע , חידושי הצל”ח , גור איה  , בית מאיר  , ספר המקנה , חידושי רע”א  , אבני נזר , חידושי גר”ש שקאופ , חידושי הגרנט .

יצא לאור מחדש בהגהות מדוייקת בתוספת אלפי תיקונים וקטעים חדשים , מתוך ספרים עתיקים  , מדפוסים ראשונים ומכתב יד , והכל בהדפסה חדשה ובאותיות מאירות עניים , ובתוספת מראי מקומות מפוסק ומקוטע בצורה חדשה, ובפענוח אלפי ראשי תיבות .

יו”ל על ידי מכון הרשב”א .