קובץ מפרשים על מסכת ביצה

מחיר באתר:145.00

קובץ מפרשים על מסכת ביצה , מהדורה חדשה ומורחבת , כולל חידושי רבותינו , הראשונים והאחרונים , הכל בסדר חדש,  בעריכה חדשה , בהגהה מדוקדקת, ובאותיות מאירות עינים .

שמות הראשונים :  ספר הישר לר”ת , חידושי ר יונתן מלוניל , חידושי הרמב”ן , חידושי רבנו נחמן בן הרמב”ן  , אור זרוע , חידושי הרשב”א , תוס רי”ד , חידושי הרא”ה , חידושי המאירי , חידושי הריטב”א  .

אחרונים  :

ים של שלמה , תולדות יעקוב , שיטה מקובצת , מגיני שלמה , פני יהושע , גבורות הארי , ברכת אברהם , צל”ח  , ספר ראש יוסף  , חידושי הפלא”ה , ר עקיבא איגר , חתם סופר , שמחץ יום טוב , גור אריה , פני אריה  , בית מאיר , ספר מחנה לוי , חידושי חכמת שלמה , חידושי הרי”ם  , אפיקי ים , שפת אמת .