פסקי רבנו -אורח חיים א

פסקי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל -אורח חיים א

מחבר: הרב שלמה אבינר

מחיר קטלוגי: 75 ש"ח

מחיר באתר:₪60

“פסקי רבנו ”

בחיבור זה לא באנו למצות את כל מידותיו של רבנ הגדול , אלא רק בדברים הנוגעים להכלה , הן דברים שנחלקו בהם הפוסקים מכבר ורבנו הכריע לעצמו כאד מהם , הן דברים שלא נודעה בהם מחלוקות כלל רק רבנו מעצמו נטה לדרך מסוימת  פי ראיותיו  או מסורת אבותיו . יש בחיבור זה דברים רבים שהם מבוארים לפוסקים בלי שום מחלוקת , אלא שרבנו היה מדגישם במיוחד.  כמו כן לא נמענו מלכתוב כאן גם דברים שאינם נוגעים כלל להלכה , אלא רק לחיבוב מצווה או מידת חסידות של רבנו.

בספר זה יובאו בפני הלומדים :

א. הכרעות והדרכות הלכתיות של רבנו לרבים.

ב. ענייני הלכה בהם הכריע לעצמו.

ג. מנהגותיו המיוחדות הנוגעות להלכה , מתוך  התבוננות בקדושת מעשיו איך כולם היו מכוונים לאמיתת של תורת אמת , כי שכבר הוזכר , לגודל קדושתו וגאונתו של רבנו, כל צעד ושעל , כל אמירה , הנהגה והדרכה הייתה מכוונת אצלו על פי דברי חז”ל ודברי הפוסקים ראשונים ואחרונים.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “פסקי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל -אורח חיים א”