עתידין ליגאל -ביאור אמוני להגדה של פסח

Sale!

מחיר באתר:40.00 עכשיו במבצע:35.00

מתוך הפתיחה “להגדת עתידין ליגאל”  הגדה של פסח נתקנה כדי לעזור לנו לקיים את מצוות ” והגדת לבנך” [ שמות יג ח ]. נהגו כל ישראל לאמרה בליל הסדר ועל ידה להכנס לסדר ההיסטורי של הדורות. מאבות אבותינו -שורשי האומה , דרך עם ישראל שיצא ממצרים וניסי המדבר , עד הכניסה לארץ ישראל והקמת המקדש…

כך מתחברים כל הדורות להסטוריה האלוקית הישראלית , משפחות משפחות, אבות ובנים יחד. ליל הסדר המרומם את כולנו . אנו לא רק נזכרים במה שארע , אלא משכללים בנו את ההכרות וההרגשות ומעברים אותן לדורות הבאים..