עקבי הצאן – חלק ב -דעת אלוקים

Sale!

מחיר באתר:54.00 עכשיו במבצע:50.00

מדברי ההקדמה :

ספר “עקבי הצאן” :

חמשת המאמרים הראשונים מיועדים לתלמידי חכמים ויראי שמים, כדי להסביר להם את תכונת הדור החדש, ושני מאמרים האחרונים העמוקים מיועדים להסביר לאותו הדור החדש את יסודות האמונה בשפה שהם מבינים : דעת אלוקים , על מצוות , שמתוך “דע את אלהי אלביך ” מגיעים לעבו אותו.