עיונים מורה נבוכים -מנופת צוף – א,ב

Sale!

מחיר באתר:130.00 עכשיו במבצע:105.00

למרות לבטיו ומתוך אחריות לתורה ולעם ישראל , החליט הרמב”ם לכתוב את ספר מורה נבוכים . המטרת הספר היתה להבטיח את המשך המסורת של סתרי תורה גם בתוך עומק הגלות . הרמב”ם חש שפיזור היהודים במרחקים בולך ומחמיר , והניתוק בין יודעי סתרי תורה לבין מי שראויים להיות תלמידהם מסכן את המשך המסורת . במצב זה ייעד הרמב”ם את ספר מורה נבוכים ליחידים הראויים לכך בדורו , שבגין ריחוקם לא היה יכול ללמדם פנים בפנים , וכן ליחידים ראויים בדורות הבאים .

” לא סרתי היותי מתיירא הרבה מאוד לחבר הדברים אשר ארצה לחברם בזה המאמר ,מפני שהם עניינים נסתרים . לא חובר כלל בהם ספר זה זולתי זה באומנתו בזמן הגלות הזה ,ואיך אתחיל אני עתה ואחבר בם ?”