עבודת הקודש לרבי מאיר גבאי

עבודת הקודש [ מראות אלהים ] לרבנו מאיר ן גבאי זצק”ל

מחבר: הרב בקר הוצאה חדשה תש"ע

מחיר באתר:₪54

עבודת הקודש לרב האלוהי כמהר”ר  מאיר גבאי זלה”ה. כולל ארבע חלקים המיישרים את האדם בעבודת הקודש הרצויה אליו יתברך והם :חלק היחוד,חלק העבודה,חלק התכלית ,חלק סתרי התורה . בהם יתבונן האדם כמה כוחו יפה עבודתו לשלוט בעליונים ובתחתונים ,ושאין מונע ומעכב על ידו מלשלוח ידו בעץ החיים ואכל וחי לעולם . ולא זו אף זו גם אחרי הפרד נפשו ישיג חשקו שתשוב נפשו לארצות החיים בדרך הסלולה , תדרוך על ארמונות המנוחה והנחלה למקום אשר היה שם אהלה בתחלה ,ואמנם בשבח ספרי הלז הזמן יכלה ושבחיו לא יכלו ,כי האמנם הרב הנזכר הפליא עצה הגדיל תושיה ירום ונשא וגבה מאוד בדרכי “עבודת הקודש” באור שכלו עלה למעלה למעלה ויגבה על כל בוני  שח”ץ ,עין לא ראתה זולתו והשרידים אשר ד קורא. לכן יראוהו אנשים ומעולים יודעי דעת ומביני מדע , יוסיפו כח לעמוד לפני המלך מלכו של עולם ,כי עבודת הקודש עליהם בכס”ף ישאו , ליהנות מזיו השכינה באספקלריא וצרת הכס”ף בידך והלכת אל המקום אדשר יבחר ד, מידי יום ביומו ,ומידי שבת בשבתו ,ומידי חודש בחודשו ,להשתחוות לפני ד ולעבדו עבודת הקודש.

 

מהקדמת הרב לספרו.

חסר במלאי

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “עבודת הקודש [ מראות אלהים ] לרבנו מאיר ן גבאי זצק”ל”