ספר” תפארת שלמה ” השלם

מחיר באתר:110.00

זה ספר כתבי קודש דברי תורה אשר יצא מפי אותו הצדיק איש חי ורב פעלים . חכם הרזים המאיר לארץ ולדרים . דולה מבארות עמוקים . דברים נחמדים שבעים מזוקקים . מפז ומפנינים  יקרים . שפתי כהן ישמרו דעת וחוקים ישרים. על סדר פרשיות התורה ונביאים וכתובים וליקוטים מש”ס המה מסודרים …