מבצע!
ספר נצח ישראל -אבי טילמן

ספר נצח ישראל -למהר”ל מפראג

מחבר: רבי אברהם טילמן הי"ו

מחיר קטלוגי: 75 ש"ח

מחיר באתר:₪60 עכשיו במבצע:₪50

מדברי המבוא:

אחד ויחיד היה המהר”ל  מפראג, אשר נשלח ממרום להאיר עיני ישראל באמונתם לדורות. כל ספריו הקדושים מעמיקים חקר בהכרת ערכם האלוקי של ישראל ושל תורתם.

עמוד מרכזי במשנתו הוא ספר נצח ישראל ,שבו הוא פורש שיטה מזוקקת ומבוררת בדבר סגולת ישראל . לא לחינם הדגיש מרן הרב קוק זצ”ל במקומות רבים בכתביו את חשיבותה של משנת המהר”ל מפרגל ז”ל, שכל ספריו הקדושים וביחוד ספרו נצח ישראל ,סובב הוא סביב היסוד העיקרי הזה ,שהוא ממש יסוד היחוד והאמונה ,שאחדותם של ישראל בחירתם וקדושתם הכללית,הוא דבר שהוא למעלה מכל מעשה ומכל בחירה אנושית , ושום חאט ועוון ושום דעה ושום עבודה זרה , ושום כפירה בעולם, לא יכולה לפגום בקדושת האחדות הכללית של עם ה -שבחירתם היא מצד העילה השם יתברך , ולא מצדם , שהם עלולים להשתנות חס וחלילה “[ מאמרי הראיה ע”מ 59].

הספר נצח ישראל מובא בפסקאות שלאחריו ישנו באור .  בנוספת ישנם הפניות לתחתית הדף למראה מקומות והרחבות  לספר נצח ישראל.

 

 

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “ספר נצח ישראל -למהר”ל מפראג”