ספר היראים השלם – תועפות ראם

מחיר באתר:195.00

ספר היראים השלם – אשר חיבר לד מקמאי  מוה”ר אליעזר ממינ”ץ   מבעלי התוספות ותלמיד רבנו תם , עם ביאור תועפות ראם  למוה”ר”ר  אברהם אבא שיף זצ”ל ממינסק .

בתוספת צינוי מראי מקומות והערות בעריכת  חיים בן הרב שמעון אשר שליט”א כהן .

י