סידור “עולת ראיה ” מהדורה חדשה

מחיר באתר:118.00

סידור תפילת ” עולת ראיה ” כולל שני כרכים . הכרך הראשון הכולל תפילות לימי החול ,ברכות ,ראש חודש , חנוכה ופורים הופיעו לראשונה בשנת תרצ”ט , הכרך השני הכולל תפילות לשבתות ולמועדים הופיע בשנת תש”ט  עם תקינים והוספות מאת הרצי”ה קוק זצ”ל . מאז נדפסו במהדורות חוזרות .

במהדורה חדשה שלפינינו שיפרנו וחידשנו את הסידור.

-הדפסנו את כל התפילות באותיות חדשות ונוחות לקריאה ,השתדלנו לדייק בהעתקת הנוסח ,וכן בהבאת בבלכות למתפלל.

-השלמנו את כל תפילה וכן קדיש או חצי קדיש הוספנו כל דבר במקומו.

-בכרך ב בתפילות לשבת ולמועדים הוספנו את תפילות מנחה לערב שבת ,סדר הקורבנות ופסוקי דזמרה בתפילת שחרית לשבת.

-הגדה של פסח והליכותיה – לא הוכנסו לסידור התפילה ,נדפסו בכרך בפני עצמו.

-מקורות ההלכות שבצנו במקומם ,בסוף כל הלכה או מנהג הבאנו את המקור שציין הרציה זצ”ל .כל מקום שצויין :ש”ע .הכוונה לחלק אורח חיים ,אלא אם צויין אחרת-המילואים שנדפסו בסוף הכרך השני של הסידור ,סידרנו במקומם.

-כל התיקונים והוספות שהוסיף הרציה במהדורה השניה ל”תפילה לדוד” ולהערות שלו,שיבצנו במקומם בתוך [סוגריים אלו].