משנ”ב תפארת הלכות שבת

מחיר באתר:54.00

מדברי ההקדמה :

בספר זה נאספו ונלקטו אלפי פסקים מגדולי רבותינו הספרדים , מהם בחיבוריהם על השו”ע , ומהם בספרי השו”ת , דבר דבר על אופניו , כדרכם של חכמי ספרד אשר לא הסתפקו בהבאת דעת גדולי הראשונים על אותה הלכה , אלה גמרו וחיפשו בדברי גדולי האחרונים , לדעת את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה בה. וכו שכתב הגר:ח פלאגי בספר כל החיים ” אזהרה לפסוק דין בזמן הזה  לחפש בספרי האחרונים ואחר כך יפסוק הדין ….

וכן יש לומר לגבאי ספר זה , שנקבצו ונאספו בו כמה ספרים שאין כל יד יכולה להשיגם.