מקור חיים -על פסחים -זימטרובסקי

מחיר באתר:62.00

מעלות הספר :
הספר סודר ועומד כולו מחדש באותיות גדולות ומאירות עניים.
ב. תוקנו בו אלפי טעויות שנפלו בדפוסים הקודמים.
ג. נוספו לתוך המקור חיים אלפי מראי מקומות לש”ס ולרמב”ם ושו”ע ומלבד זה המראי מקומות שכבר צויינו במקור חיים היה בהם טעות סופרים ותוקנו בסוגריים .ד. נוספו גם מפתחות מפורטים על הש”ס והשו”ע וגם מפתח ערכים מורחב הכולל מאות ערכים.
ה. ועל כולם הוספתי בע”ה בשולי העמוד ליקוט מבואר מכל גדולי האחרונים וגם מגדולי דורו של רבנו כמו הגרע”א ובית אפרים וחמדת שלמה שדנו בדברי רבנו וגם הוספתי עוד הערות ממה שחנני הי”ת…