מקבים א -אברהם כהנא

מקבים א -סיפור נס חנוכה וגבורת בית חשמונאי

מחבר: תרגם מיוונית ע"י אברהם כהנא

מחיר באתר:₪45

בזמן קרוב מאוד להתרחשות של ניסי חנוכה ,בעוד שבית המקדש מתנשא בתפארתו ומלך מבית חשמונאי עומד בראש עם ישראל . הועלו על גבי הכתב ותועדו בפירוט כל קורות אותם הימים . בחיבור זה שליים יקרא בשם ספר מקבים א[ או חשמונאים א]  , תיאר הכותב את הרדיפות והצרות שהגיעו על בני ישראל מידו של אנטיוכוס הרביעי. המכונה אפיפנס. המלך מבית סלווקוס שמשל בסוריה ובארץ הקודש . את גזירות  השמד ומסירות נפשם של היהודים לקיום מצוות . את קנאתו של מתית יהו בן יוחנן בן משמעון בן חשמונאי הכהן לתורה וקריאתו למרד בינוונים  . מלחמת בנו “יהודה המקבי ” ואנשיו המעטים והחלשים נגד הגויים הגיבורים  והמרובים , ואת תשועת ה ונצחנות היהודים , טהור המקדש וקביעת חג חנוכה לדורות הבאים .

החיבור מקיף משך זמן של שלושים וארבע שנים [ ג”א  תקצ”א -תרכ”ה] והוא נחתם עם פרשת הרצחו של שמעון והתמנתו של יוחנן [ המכונה הורנוס] בנו לכהן גדול ונשיא תחתיו .

ספר קדום וחשוב זה מוגש עתה לקורא במהדורה חדשה ומפוארת , יחד עם מקבילות מדברי חז”ל וכתבי יוסף בן ממתיהו : ביאורים והערות היסטוריות ,גאוגרפיות ,וארכאילוגיות , בצורוף תמונות ,מפות ותרשימים .

 

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “מקבים א -סיפור נס חנוכה וגבורת בית חשמונאי”