מי מרום ה- נימוקי המקראות

מחיר באתר:40.00

הספר הוא ביאור עמוק מאד על סדר הפרשיות מהם דולה הרב חרל”פ פסוק ומרחיב את ההקשר שלו ואת העומק הטמון בפסוק עצמו או במכלול העניין שממנו נדלה הפסוק.