מי מרום ג- לחם אבירים

מחיר באתר:40.00

הספר נקרא לחם אבירים שהספר ומאמריו הוא פרי החיבור המיוחד של הרב קוק והרב חרל”פ. ההשפעה של הרב קוק על הרב חרל”פ הופיע בתוך קובץ מאמרים שקובצו בספר זה. את ייחודו של הספר הטביע הרב חרל”פ בשם הספר אבירים שמילה זו היא ראשי תבות של אברהם יצחק יעקב משה.