מחיל אל חיל -הלכות החייל חלק ב

מחיר באתר:56.00

אשרינו שזכינו בחסדי ה עלינו למדינה ולצבא ומתוך כך תורה שבע”פ מתרחבת ושולחת קויה ,מחיל אל חיל , מחילה של תורה לחילו של צבא .
תודה שלוחה לרב מאיר כהן , ר”מ במכינה בעצמונה , לו אנחנו חייבים מהדורה ראשונה משנת תש”ס של ספר זה ,ולרב מרדכי ציון על מהדורה שניה והוספותיה .