מדרש הגדה על יציאת מצרים

מדרש הגדה על יציאת מצרים

מחבר: שלום יצחק בר אור

מחיר באתר:₪78

סדר הדברים ביסודשבהם אותו עניין מוכר בכו הוא כסדר התרחשות המאורעות. [ בדרך כלל הוא כסדר הכתוב בתורה ,מלבד בכמה מקומות שבהם אותו עניין מוזכר בכמה צורות ,כגון דברים שנכתבו על המכות שפעמים הוזכרו הדברים עוד בצווי ופעמים בסיפור המכה עצמה וכדומה שבהם סידרתי לפי מקום אחד].
בראש כל עניין הובאו הפסוקים אשר הם שורש הכל , והרבה מהמדרשים בנויים בדרך לימוד ודקדוק לשון הכתוב .
ולאחר מכאן באו המדרשים אשר בזה היה עיקר כוונתי להקדים ולבחור המדרש שבו המאמר קודם יותר מצד התרחשות הדברים או שקרוב יותר מצד הקשרו לפסוק ושבו נמצא תיאור מורחב ומפורט . ומכל זה להקדים את המדרש הקדום יותר בזמן חיבורו. ולאחריו עוד מדרשים בדרך של מנושא לנושא , ומהקל אל הכבד. ודרכי היתה בדרך כלל שאף במקום המדרש אחד קרוב לחבירו מצד עיקר התוכן אם יש בו תוספות תיאור וסגנון השתדלתי גם להביאו כיוון שזה עיקר תכלית המחברות לדבר בסיפור קורות אותם ולקרב הדברים להרגשת הלב . ורק כשאין אלא שינוי לשון ולא תוכן לא הובאו ב מדרשים אלא המדרש שבו מתואר יותר בהרחבה , או אותו סגנון הלשון בו יותר מבואר ומפורש.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “מדרש הגדה על יציאת מצרים”