מאורות הראה ענייני התפילה -הראיה קוק זצ”ל

Sale!

מחיר באתר:65.00 עכשיו במבצע:50.00

מדיבר ההקדמה:

מאורות הראי”ה על ענייני תפילה . בספר נערכו מתוך כתב יד קודשו מר”ן הראי”ה זצ”ל ,ומספריו הנדפסים דברי נגידים העומדים

ברומו של עולם בנושא התפילה . במספר מקומות מתרחבים העניינים בנושא עבודת ה בכללות. הדברים סודרו במ”ג פרקים

המקיפים חלקים רבים במקצוע גדול בתורה “עבודת שבלב זו תפילה ” והם מתבארים ,מתבהרים ומתלבנים בימי הדעת,מעייני הישועה

אשר לבחירי צדיקיא. ישוטטו רבים ותירבה הדעת.