מבצע!
נתיבתי -ביאורים על אור לנתיבתי

לשונו של רבנו קצרה ומתומצתת, בספר זה מתבארת לשונו של הרצי”ה, וכן מתבררות סוגיות רבות במשנת רבנו, דרך עיון במקורות רבים

מחבר: הרב חן חלמיש

מחיר באתר:₪55 עכשיו במבצע:₪35

פנקס היה למו”ר הרב צבי יהודה הכהן זצ”ל ובו כתב בין השנים תרצ”ו -תש”ה , קל”ח פרקי הגיונו בכתב ידו הרהוט והמדוייק. תלמידיו הרבנים איסר קלונסקי וחיים שטיינר שליט”א קיבצו את הפסקאות ,והכתירו אותן בכותרות ,ציינו מקורות, ערכו לנתיבות וסידרו בשערים. לאלה הצטרפו פרקים מתוך שאר מחברות מכתב ידו שכתבם בימי  עלומיו, וכן כמה מאמרים ,אגרות ופרקי יומן וכולם עלו לכדי ספר – “אור לנתיבתי -שיצא לראשונה בשנת תשמ”ט .

בספר שלפנינו נעשה ניסיון לבאר את דברי רבנו עד כמה שיד המחבר מגעת ,בתקווה ובתפילה שהיו הדברים פתח לרבנן ותלמידהון  להרחיב ולהעמיק עד בלי די.

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “לשונו של רבנו קצרה ומתומצתת, בספר זה מתבארת לשונו של הרצי”ה, וכן מתבררות סוגיות רבות במשנת רבנו, דרך עיון במקורות רבים”