לאמונת עתנו- יב ממדבר מתנה

מחיר באתר:55.00

Description

חלק יב ממדבר מתנה העוסק בסוגיות בנושא לימוד התורה מתוך טהרת הגישה אל התורה כדבר ה ,נשגב ומוחלט .מתבררים נושאים

כמו : היחס הראוי לחכמי התורה ,דרך ההכרעה של חכמים בסוגיות הזמן,ערכם של תורת ארץ ישראל ושל חידושי תורה ,הצורה הנכונה

להשפעת התורה כלפי חוץ , היחס הנכון בין לימוד אמונה ללמוד ההלכה ,לימוד תורה לנשים ועוד.