כי הם חיינו -למהותה של תורה

כי הם חיינו -למהותה של תורה ודרכי קניינה

מחבר: הרב מרדכי אליהו זצק"ל

3.00 מתוך 5
(ביקורת לקוח 1)

מחיר קטלוגי: 60 ש"ח

מחיר באתר:₪45

הספר כי הם חיינו עושה בירור פנימי ומעמיק ביחס למהותה של תורה והגישה הראויה אליה. בירור זה הוא שמהווה את היסוד והשורש לשיעורים

בעיון בסוגיות החמורות שבש”ס. בספר זה אנחנו שמחים להביא בפני עמלי התורה ועל הצמאים לדבר ה קובץ שיחות מפי מו”ר

הרב מרדכי שטרנברג שלי”טא . אשר מבאר מצדדים שונים את מהותה ,מגמת לימודה ,דרכי לימודה ודרכי קניינה.

הספר מחולק לארבע חלקים :

החלק הראשון עוסק במהותה של תורה ובו שלושה פרקים :

הפרק הראשון מברר את ענייני התורה והיחס בינה לבין העולם , לאור דברי המהר”ל : התורה סדר העולם.

הפרק השני עוסק בפרק הראשון במגמת הלימוד התורה ,ובפרק השני בביאור במושג “תורה לשמה”.

החלק השלישי עוסק בשני הפרקים הראשונים במידות הנפש המהוות הכנה באישיותו של הלומד לחיבור פנימי לדברי תורה -ענווה, ושחרור

משעבוד אל צד הגופני . מתוך כך בפרק השלישי מתבארת השפעת הלימוד על נפש האדם בצדדים השונים.

החלק הרביעי עוסק בדרכי הלימוד והעיון בסוגיות הש”ס המביאות לקניין תורה אמיתי באיכות ובכמות. המתבונן יראה עד כמה נגזרות דרכי

הלימוד הלכה למעשה שבחלק זה מכל מה שנתבאר בחלקים הקודמים ביחס לתורה ולמגמותיה.

1 חוות דעת עבור כי הם חיינו -למהותה של תורה ודרכי קניינה

 1. AlbertImivy
  3 מתוך 5

  :

  The men’s prostate is a vital a part of a male’s the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate related is found just as you’re watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

  The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.

  Prostate infection, also called prostatitis, is among the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years old. Infections in the prostate are classified into four types – acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

  Acute bacterial prostatitis will be the least common coming from all varieties of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

  Chronic bacterial prostatitis can be a condition of a particular defect in the gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma towards the urinary tract or by infections via the rest in the body. A patient can experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

  Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to create the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

  Maintaining a Healthy Prostate

  To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some from the steps you can take to maintain your prostate healthy.

  1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for health and wellness and will also also keep your urinary track clean.

  2. Some studies declare that several ejaculations weekly will assist to prevent prostate type of cancer.

  3. Eat pork sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

  4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients required for prostate health.

  The most important measure to take to ensure a normal prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to select prostate examination at least one time a year.

הוסף חוות דעת