יבקש דעת א

Sale!

מחיר באתר:50.00 עכשיו במבצע:45.00

מדברי ההקדמה “שמירת הטהרה מכוונת – מלבד הצד ה”חוקי ” העליון ,שיש בכל מצוה ,שהיא גזרת מלך עליונה -לכונן את קשר הנפשות , מצורף ברגשות נעלים וקדושים ,שאצילות רוח ורוממות הרעיון להקים בית לשם ה ….יהיה הכח הגובר והתעלה על יתר תנועות נחיים ,לשמור ולהגן על הבית מפני שקיעה ” בחיים נשפלים ,שמרכזם איננו מתרומם מלגיה חומרית גסה” ,המשפיעה גם בדורות הבאים לזע שפלות” חלילה. ולהיפך ,ןמדה טובה ,המרובה “כמה נשגב הוא כח הגידול ….כמה שמירה צריכה היא ההתחלה הנפלאה הזאת מכל תערובת של פגעים שיוכלו להתלוות עמה…תחת קדושה והתפארת שאנכי שותל בכרם בית ישראל הסוגה בשושנים …למען יהיה אירית דבר טוב דווקא מראשיתו”. עין איה ב.ב קע”ט, קפ”א.

סיכומים אלו ערכתי לעצמי,ולחברי שק”ק נוה ת”ו,בליקוט ההלכות המצויות .זרזוני וחזקוני רבותי וחברי להוציאם לרבים.
אין הכוונה כאן שיפסוק הקורא על פי הכתוב כאן [וידוע האזהרה שלא לפסוק על פי סיפרי קיצורים] אלה שידע מה לשאול.

Categories: , Tag: