טללי חיים מקדש מלך

מחיר באתר:80.00

מדברי ההקדמה של טללי חיים מקדש מלך:

בית המקדש אינו רק בית , אלא ביטוי לעומק האהבה . כדרך הבית הנעשה ,לאיש ואישה ,שהוא נוסד מכוח אהבתם ורצונם לדור יחד ,כן המקדש ,הוא מקום ביטוי אהבת הדוד והרעיה ,קוב”ה וכנסת ישראל .האהבה העזה שבין קב”ה וכנסת ישראל ,היא נשמת המקדש ,ואותה אנו צריכים להאיר ולהעצים . כי ככל שתהא הנשמה הזו מתעצמת כן תחפש לעצמה גוף ,את הביטוי הממשי ,בבנים הבית הגדול והקדוש”.