טוב ירושלים-שיעורים בעניין קדושת ירושלים

מחיר באתר:50.00

חזרתנו לארץ ישראל בפקודה אלוקית מעוררת אותנו לברר סוגיות רבות שנזנחו בזמן הגלות. אחת מסוגיות אלה היא נושא קדושת ירושלים והלכותיה. הספר עוסק במגוון סוגיות העוסקות במעמדה של ירושלים ובהלכות הנובעות מכך. בספר עשרה שיעורי עיון בהלכות קדושת ירושלים והמקדש ובהשלכותיה ושני מאמרים העוסקים במקום השכינה שמאחר כתלנו ובקדושתו.

Description

טוב ירושלים-שיעורים בעניין קדושת ירושלים

טוב ירושלים-שיעורים בעניין קדושת ירושלים